Disable Preloader

Askılı Dolap Sistemi

Askılı Dolap Sistemi

Bu sistemde tezgâh alt dolapları ayrıca dizayn edilmiş C – Tip metal konstrüksiyona asılır. Bu şekilde dolap ile zemin arasında 180 mm yüksekliğinde bir boşluk oluşur. Bu sistemin en önemli özelliği ve kullanıcıya sağlayacağı avantaj, tezgah üzerinde kullanılacak cihaz ağırlıklarının dolaplara taşıtılmaması, gerektiğinde alt dolapların çıkarılması halinde bile tezgah işlevini görebilmesidir. Askılı dolaplar C-Ayak içerisinde kolayca yer değiştirebileceği gibi, raylı sistem de uygulanabilir.